همه نوشته‌های برچسب 'کودکان'

ازدواج کودکان ظلمی مضاعف

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی روز گذشته از ازدواج ۳۶۰ دختر در سن کمتر از ۱۴ سال در سال‌های …