برچسب: همسران

۰

فاصله سنی مناسب بین همسران چیست؟

افزایش آمار طلاق و پیامدهای آن برای فرد و جامعه در سال‌های اخیر آن‌چنان دارای نرخ رو به افزایشی بوده، که بررسی علل و دلایل آن به یکی از دغدغه‌های کارشناسان اجتماعی و مسئولین...

۰

فروپاشی خانواده‌ها پیامد ناآگاهی جنسی زوجین

در دهه‌های اخیر به نیاز جنسی و آموزش راههای درست برخورد با آن، همواره به عنوان یک تابو نگریسته شده؛ نیازی که موجب افزایش نسل، پویایی کشور و دوری از بسیاری از آسیب‌ها می‌شود؛...