برچسب: سن ازدواج

۰

معدل سن ازدواج در ایران

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشوربا بیان اینکه نخستین موضوع مطرح شده در سیاست‌های جمعیتی رفع موانع ازدواج است، گفت: سن ازدواج به ۲۸ سال برای مردان و حدود ۲۴...