همه نوشته‌های برچسب 'دختر'

پسری دختر مورد علاقه اش را دزدید!!

اوایل فروردین امسال مرد میانسالی، هراسان با مأموران پلیس غرب تهران تماس گرفت و از گم‌شدن مرموز دختر جوانش …

مرد فریبکار به دام افتاد …

مردی که دراقدام غیر انسانی به بهانه ازدواج، دختران جوان را به دام انداخته و طعمه‌هایش رامورد آزار و اذیت …

مرا برای بردگی فروختند…

فریبا کودک ۱۰ ساله‌یی‌ست که برای جبران بدهی پدرش به نکاح مردی ۲۵ ساله درآمد و هنگام عقد نکاح …