رفتن به نوشته‌ها

ماه: مارس 2009

بنگلادش تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را لغو می کند

او همچنین افزود، برای انتخابات ۲۹ دسامبر، حداکثر کاندیداهای زن را معرفی کرده و در هیئت دولت نیز تا حد ممکن از زنان استفاده خواهد…

طلاق ؛ کتابشناسی آسیبهای اجتماعی

در انتخاب بیش از ۷۵۰۰ عنوان کتاب به عنوان مرجع مورد استفاده کتاب “کتابشناسی آسیب‌های اجتماعی”، اولویت به مسائل و اتفاقات و یافته‌هایمربوط به خانواده…