همه نوشته‌ها در 'سایر' اشتراک

فاصله نسلی به ۸ سال کاهش یافته است

بمباران اطلاعاتی به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز تعارض نسل‌ها، ضرورت ارتقای سطح آگاهی والدین برای مدیریت همدلانه …

ازدواج روی هوا

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته …

جوانان فراری از ازدواج

اما نوبت به ته تغاری خانه که رسید، زمانه تغییر کرده بود. «دایی‌محمد» زیر بار زن گرفتن نمی‌رفت. مرتب …