همه نوشته‌ها در 'اخبار ازدواج' اشتراک

مهریه باید حذف شود ….

مسعود رضایی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش آمار محکومان …