دسته: بازتاب رسانه ها

۰

مصاحبه روزنامه همشهری با مدیر موسسه امین ۱۳۸۲

بعد از چهار ماه متاسفانه در حال حاضر بحث مشاوره در جامعه ما هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است همه به دنبال سرگیری ازدواج جوانان هستند یعنی نگاهشان به ازدواج یک نگاه عمیق...

۰

گزارش نیویورک تایمز از موسسه امین و مصاحبه با مدیر موسسه – دکتر اردبیلی

Marriages Made Not in Heaven but in a Cleric’s Office Jaffar Savalanpour Ardabili, 38, a midranking Shiite cleric, sits at his desk, sifting through reams of applications filled with yearning. His Web site, ardabili.com,...