همه نوشته‌ها در 'گزارش و آمار' اشتراک

طلاق و پیامدهای ناگوارش …

طلاق به‌عنوان یکی از واقعیت‌های اجتماعی است که طی سال‌های اخیر در اکثر نقاط کشور روند رو به رشدی …

سالی 160 هزار طلاق ثبت می شود

ناظمی اردکانی گفت: ازدواج در دهه گذشته شیب نزولی و طلاق شیب کاهشی داشته است. با نرخ باروری ۱.۷ …

فاصله نسلی به 8 سال کاهش یافته است

بمباران اطلاعاتی به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز تعارض نسل‌ها، ضرورت ارتقای سطح آگاهی والدین برای مدیریت همدلانه …

صفحه 1 از 212