همه نوشته‌ها در 'مقالات' اشتراک

توفیق نسبی طرح «چادر ملی»

حال آن که چادرهای ملی که شبیه آن توسط شیعیان عراق و لبنان و حتی هموطنان جنوب کشور استفاده …