همه نوشته‌ها در 'حقوق زنان' اشتراک

بررسی تطبیقی قوانین مهریه

مهریه در نظام فقهی- حقوقی ما که نشانه مهر و صداقت مرد به همسر و فلسفه وجودی آن تحکیم …

تجاوز به دختر پنج ساله در هند

هنوز مجرم دستگیر نشده است. در ماه دسامبر، در موردی دیگر، یک دختر جوان در یک اتوبوس در دهلی …

مرا دزدیدند و به اینجا آوردند

اما در حالی که رکسانا می‌خواست اطلاعات بیشتری بدهد، زنی مسن‌تر خود را از میان پلیس‌ها رد کرد و …