همه نوشته‌ها در 'مسائل حقوقی' اشتراک

سهم ارث زنان

بر اساس بخش دیگری از این قانون ، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک …

اخاذی پسر جوان از ۵۰ دختر

رضوانفر، دادیار شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران بزرگ در خصوص این پرونده گفت: مأموران در بازرسی از خودروی …