همه نوشته‌ها در 'مسائل حقوقی' اشتراک

بررسی تطبیقی قوانین مهریه

مهریه در نظام فقهی- حقوقی ما که نشانه مهر و صداقت مرد به همسر و فلسفه وجودی آن تحکیم …

تجاوز به دختر پنج ساله در هند

هنوز مجرم دستگیر نشده است. در ماه دسامبر، در موردی دیگر، یک دختر جوان در یک اتوبوس در دهلی …