همه نوشته‌ها توسط مدیر سایت

مجروح شدن جنین در حین سزارین…

تیغ جراحی پیشانی نوزادی را که با سزارین در بیمارستان شهید محمد منتظری متولد شده بود شکافت. پدر نوزاد: …