همه نوشته‌ها توسط مدیر سایت

مبارک باد …

بسمه تعالی  باز هم موسسه امین شاهد ازدواج های دیگری است  آقا دامادها : میثم ص و هادی م  …

مرا برای بردگی فروختند…

فریبا کودک ۱۰ ساله‌یی‌ست که برای جبران بدهی پدرش به نکاح مردی ۲۵ ساله درآمد و هنگام عقد نکاح …