آمار و گزارش

جمعیت مجرد قطعی کشور

سازمان ملی جوانان در گزارشی اعلام کرد: میانگین سن ازدواج دختران در سال 85، 20 تا 24 سال و پسران بین 20 تا 29 سال بوده است.

به گزارش ایسنا، دکتر اسحاقی ، معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، امروز صبح به همراه جمعی از کارشناسان این دفتر به بررسی آمار و اطلاعات مرتبط با بحث ازدواج جوانان پرداختند و درحالیکه انتظار ارائه جدیدترین آمار مربوط به ازدواج جوانان در ایران می‌رفت، باز هم آمار سال 85 را مبنا قرار داده و تحلیل‌های خود را ارائه کردند.

در این جلسه اعلام شد که استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، زنجان از نظر متوسط تعداد ازدواج در هر 10 هزار نفر بیشترین تعداد ازدواج را داشته‌اند و در سالهای 80 و 81 به بعد تعداد استان‌هایی که وضعیت ازدواج در آنها بیشتر از متوسط کشور است ، بیشتر شده است. همچنین در برخی از استان‌ها تعداد ازدواج در هر ده هزار نفر در سال 84 به یکصد و30 مورد در ده هزار نفر هم رسیده است.

براساس این گزارش سازمان ملی جوانان ، در سال 85 و طی یک بررسی 11 ساله، استان خراسان ، مازندران ، گیلان و اردبیل بیش از یکصد و 10 مورد ازدواج در 10 هزار نفر داشته‌ و در این بین استان‌های ایلام با 69 مورد ازدواج، سیستان با 62 مورد، کهگیلویه و بویراحمد با 79 مورد و هرمزگان با 79 مورد ازدواج در ده‌هزار نفر از میانگین 97 مورد ازدواج در ده هزار نفر کل کشور کمتر بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، میانگین ازدواج در برخی از استان‌ها نظیر یزد و همدان در طول این یازده سال کمتر از میانگین کل کشور بوده است و به عکس برخی از استان‌ها نظیر مازندران همواره آماری بالاتر از میانگین کل کشور داشته‌اند. از سوی دیگر در استان کرمانشاه آمار ازدواج و طلاق به شکل برابر دچار مساله و مشکل است ، به عبارتی تعداد ازدواج‌ها تقریبا برابر با میانگین کشور است، اما در آمار طلاق از میانگین کل کشور پایین تر است.

همچنین در استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل مسایلی نظیر کم‌ثبتی ازدواج و طلاق در بین اهل تسنن (ثبت قانونی) شاهد آمار پایین ازدواج هستیم.

به گزارش ایسنا، براساس این آمار و اطلاعات میانگین ازدواج در استان تهران نیز در دوره 11 ساله 75 تا 86 کمتر از میانگین کل کشور است.

6 درصد جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده دراستان‌های خراسان، تهران ،‌اصفهان وفارس قرار دارند

جمعیت مردان ده سال به بالای هرگز ازدواج نکره بیشتر از زنان است

از سوی دیگر توزیع نسبی جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده از 10 سال به بالا نشان می‌دهد که حدود 6 درصد از جمعیت افراد ازدواج نکرده کشور در استان‌های خراسان، تهران ،‌اصفهان، فارس قرار دارند.

همچنین کل جمعیت هرگز ازدواج نکرده از 10 سال به بالا (بر اساس سرشماری‌ها) 23 میلیون و 500 هزار و 863 نفر به تفکیک مرد و زن هستند و از این تعداد 13 میلیون و130 هزار و 970 نفر را مردان و 10 میلیون و 365 هزار و 893 نفر را زنان ازدواج نکرده تشکیل می‌دهند.

بر این اساس تعداد جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده بین سنین 15 تا 44 سال 16 میلیون و824 هزار و 883 نفر است که 9 میلیون و 740 هزار و 586 نفر آنها مرد و 7 میلیون و 102 هزار و 297 نفر آنها نیز زن هستند.

یک میلیون و 220 هزار و 287 ، جمعیت تجرد قطعی ایران

به گزارش ایسنا، در این میان جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده در سال 85 که بین سنین 30 تا 65 سال هستند ، یک میلیون و 220 هزار و 287 نفر است که در واقع جمعیت تجرد قطعی را نشان می‌دهد.

براساس گزارش ارائه شده توسط معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، تعداد مردان ازدواج کرده و ثبت ازدواج شده کشور در سال 85 که بین سنین 10 تا 14 سال قرار دارند 19 هزار و293 نفر و تعداد زنان ازدواج کرده بین این سنین نیز 43 هزار و 90 نفر بوده است.

همچنین تعداد مردان ازدواج کرده بین سنین 15 تا 19 سال در سال 85 ، 84 هزار و 111 نفر و تعداد زنان ازدواج کرده در بین این سنین 702 هزار و 796 نفر بوده است.

از سوی دیگر جمعیت مردان ازدواج کرده 65 سال به بالا در سال 85 یک میلیون و701 هزار و 978 نفر و جمعیت زنان نیز 726 هزار و 316 نفر بوده است.

براساس این گزارش، در حال حاضر 33 میلیون و 113 هزار و 158 نفر در کل کشور دارای همسر هستند.

 با مضیقه ازدواج روبرو هستیم

همسان‌سنی ، راه رفع تجرد قطعی دختران

به گزارش ایسنا، در این جلسه خانم کاظمی پور یکی از کارشناسان معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، خاطرنشان کرد: در سال 86 نسبت به سال 85 شاهد رشد 1/8 درصدی در ازدواج جوانان و نیز شاهد کاهش 2/6 درصدی طلاق در همین مدت بوده‌ایم و به عبارتی در سال 86 طلاق روند کاهشی داشته است.

دکتر کاظمی پور، تصریح کرد: ازدواج قطعی در بین جوانان30 سال به بالا با مشکل مواجه است و ما نظیر بسیاری دیگر از کشورها در وضعیت مضیقه ازدواج مواجه هستیم. در این حال نوسان میزان باروری یکی از دلایل مضیقه ازدواج در جوامع است که ایران هم با آن مواجه است و اگر بخواهیم بحران تجرد قطعی را برای دختران کاهش دهیم، همسان‌سنی برای آنها پیشنهاد می‌شود.

وی یادآورشد: واقعه ازدواج در گروه‌های سنی مشخص معمولا بهنگام و پیش‌بینی شده نیست.

بیش از 80 درصد دختران در سال 86 بین 20 تا 24 سالگی ازدواج کرده‌اند

به گزارش ایسنا، دکتر اسحاقی ــ معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در این جلسه تصریح کرد: 8/48 درصد دختران در سال 85 در بین سنین 20 تا 24 سال و 6/32 درصد پسران نیز در این سن ازدواج کرده‌اند و می‌توان گفت که بیش از 80 درصد دختران در سال 85 بین سنین 20 تا 24 سال ازدواج کرده‌اند و این فاصله سنی ، سن ازدواج دختران در این سال بوده است. همچنین بیش از 80 درصد پسران در سال 85 در فاصله سنی 20 تا 29 سال ازدواج کرده‌اند.

وی یادآورشد: عموم ازدواج‌ها در سن مناسب خود صورت گرفته‌اند و برخی از جوانان با تاخیر و دیرهنگام ازدواج کرده‌اند، ولی نمی‌توان گفت که یاس از ازدواج و تجرد قطعی در بین آنها وجود دارد، چرا که در مورد مقوله ازدواج ما با ازدواج‌های زود هنگام ، به هنگام و دیر هنگام روبرو هستیم.

15 تا 27 سال و 18 تا 20 سال سن بهنگام ازدواج دختران و پسران

وی در ادامه گفت: با توجه به آمارهای دوره 11 ساله موجود به این نتیجه می‌توان رسید که سن بهنگام ازدواج برای دختران 15 تا 27 سال و سن بهنگام ازدواج برای پسران نیز 18 تا 30 سال است. درعین حال سن مناسب و قابل ترویج برای دختران 18 تا 24 سال و سن مناسب و قابل ترویج برای ازدواج پسران هم 21 تا 27 سال بوده و این سن در واقع همان مدلی است که در جامعه اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: ازدواج پس از 27 سال برای دختران و پس از 30 سال برای پسران ازدواج دیرهنگام تلقی می‌شود که البته مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

دکتر اسحاقی عنوان کرد: این توقع وجود دارد که رشد واقعه ازدواج در سال 87 به 7/8 درصد برسد.

وی همچنین جمعیت افراد ازدواج کرده در سال 85 را که در سن ازدواج بوده‌اند، 12 درصد کل جمعیت افراد در سن ازدواج اعلام و خاطرنشان کرد: این12 درصد مربوط به سال 85 بوده و ممکن است این جوانان در سال 86 و یا امسال اقدام به ازدواج کرده باشند.

فاصله سنی زوج و زوجه به سه تا 5 سال رسیده است

فاصله سنی یکسان و یا بالاتر بودن سن زوجه نسبت به زوج در بین افراد تحصیلکرده بیشتر است

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه که در پایان به پرسش و پاسخ خبرنگاران با مسوولان و کارشناسان حاضر انجامید، دکتر کاظمی پور در پاسخ به سوال ایسنا در مورد افزایش تعداد ازدواج‌هایی که سن زوجه بیشتر از زوج است، و یا هم سن هستند، توضیح داد: مدل فاصله بالای سنی بین زوج و زوجه در ازدواج‌های ایرانی کماکان رعایت می‌شود، اما این تفاوت سنی به 3 تا 5 سال کاهش پیدا کرده است.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان هم در ادامه این توضیحات گفت: در سال 1345 فاصله سنی زوج نسبت به زوجه 6/6 سال و در سال 82 ، 2/7 سال بوده که به تدریج با بالا رفتن سن ازدواج و حضور زنان در اجتماع و مراکز آموزشی این فاصله کمتر شده است.

وی اظهارکرد: نوسان همسانی سنی در ازدواج‌ها خیلی زیاد نیست و این نوع ازدواج و گرایش بین افراد تحصیلکرده بیشتر است. در عین حال می‌توان گفت که در 70 درصد ازدواج‌ها این تفاوت و فاصله سنی رعایت می‌شود.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان،عنوان کرد: در سال 1345 میانگین فاصله سنی زنان با مردان 8/14 سال و در مورد مردها 25 سال بوده است و این اختلاف سنی در سال 82 به 23/2 سال در زنان و 25/9 سال برای مردان بوده است.

منبع : سایت خبری عصرایران

بر این اساس تعداد جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده بین سنین 15 تا 44 سال 16 میلیون و824 هزار و 883 نفر است که 9 میلیون و 740 هزار و 586 نفر آنها مرد و 7 میلیون و 102 هزار و 297 نفر آنها نیز زن هستند.

2 دیدگاه در ”جمعیت مجرد قطعی کشور

  1. پینگ‌بک: جدیدترین آمار تحصیلکردگان ازدواج نکرده | کافه خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش × = 24