دسته‌بندی نشده

نسبت تعداد تشکل‌ها به جمعیت جوانان‌٩١/٠درص

وی با اشاره به این که بیشترین حجم ثبت سازمان‌های مردم نهاد در سال 83 بوده است، گفت: در سال 85، 375 سمن به ثبت رسیدند و به طور کلی از سال 79 تاکنون 2907 سازمان مردم نهاد، از سازمان ملی جوانان اعتبارنامه دریافت کرده‌اند. زنگنه با اشاره به این که نسبت تعداد تشکل‌ها به جمعیت جوانان، 91/0 درصد است، گفت: این رقم در سال های گذشته 62/0 درصد بوده و از این رو در سال جاری شاهد افزایش این رقم هستیم، به طور کلی بر اساس آمار به دست آمده، 221 هزار و 800 نفر از جوانان تحت پوشش تشکل‌ها هستند. زنگنه با اشاره به تنوع موضوعات فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در سال جاری، گفت: در سال 85 و 86، از تعداد 1482 اعتبارنامه تمدید شده، 349 سمن در حوزه علمی و پژوهشی، 273 مورد در حوزه اعتقادی و مذهبی، 244 سمن در حوزه‌های هنری و ادبی، 150 سمن در زمینه گردشگری، 86 مورد در حوزه خدمات داوطلبانه و امدادی و 52 سمن با موضوعات ورزشی فعالیت دارند. وی ادامه داد: همچنین از تعداد 735 سازمان مردم نهاد ثبت شده در زمان مذکور، 202 سمن در حوزه اعتقادی و مذهبی و 177 سمن در حوزه علمی و پژوهشی ثبت شده‌اند. دیگر سازمان‌های مردم نهاد ثبت شده از سوی دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان در گروه‌های فرهنگی، هنری و ادبی، ورزشی، امور دختران و زنان و گردشگری، اعتبارنامه دریافت کرده‌اند. وی با تاکید بر اهمیت تالسیس سازمان‌های مردم نهاد جهت افزایش مشارکت اجتماعی جوانان، گفت: در سال جاری نقشه جامع سازماندهی جوانان در حوزه اجتماعی تعریف شده است و در قالب این نقشه، مشارکت اجتماعی جوانان در چهار گروه بررسی می شود. بر این اساس، مشارکت‌های اجتماعی تشکل‌های سراسری، سازمان‌های مردم نهاد غیر وابسته و وابسته به سازمان ملی جوانان و جمع جوانان فعال که گروه مشخصی ندارند، سازماندهی می شوند.

سرپرست دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان از افزایش 100 درصدی سمن‌های سازمان ملی جوانان در سال 86 خبر داد. به گزارش سرویس «جوانان» ایسنا، محسن زنگنه اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری، 370 سمن از سازمان ملی جوانان اعتبارنامه دریافت کرده اند و آمار ثبت شده، نشان دهنده رشد 100 درصدی سازمان‌های مردم نهاد نسبت به سال 85 است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش + 2 =