اخبار زنان، اخبار طلاق

بیشترین طلاق بین زنان 20 تا 24 ساله

وی ادامه داد:43/97 ولادت‌ها در سال 87در مهلت قانونی ثبت شده است.

به گفته عبودی،ثبت ولادت در مهلت قانونی نسبت به مدت مشابه 6/5 درصد افزایش داشته است.وی درباره تعداد کل فوت شدگان در سال گذشته گفت: 417 هزار و 798رویداد فوت در سال گذشته ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه 5 هزار و 62رویداد افزایش و رشد 2/1 درصدی را در این زمینه داشته‌ایم.

به گفته معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور، 78/6 درصد رشد ثبت قانونی نسبت به مدت مشابه در سال 86 داشته‌ایم.

وی رشد میزان ثبت ولادت و فوت در مدت قانونی را به دلیل اجرای طرحپوشش ثبت وقایع حیاتی و همکاری شبکه گسترده ثبت یاران که عبارتند ازماماها، مسئولان دهیاری‌ها ،مسئولان خانه بهداشت؛ مسئولان گورستان‌ها،پزشکی قانونی و مسئولان بیمارستان‌ها که با ثبت احوال همکاری داشته‌اندبوده است.

وی درباره میزان وقایع ازدواج در سال 87 گفت: 881 هزار و 592 واقعهازدواج در سال گذشته به ثبت رسیده است که بیشترین ازدواج در مردان در سن 20تا 24 سالگی و در زنان نیز همین سن را تشکیل داده است.

به گفته عبودی، 6/42 درصد مردان ازدواج کرده در سال گذشته در سن 20تا 24 ساله و 36 درصد خانم‌های ازدواج کرده بین 20 تا 24 سال بوده است.

وی درباره رویدادهای طلاق در سال گذشته، گفت: 110 هزار و 510 رویدادطلاق رخ داده که بیشترین طلاق رخ داده در بین مردان، بین سن 25 تا 29 سالو بیشترین طلاق در بین زنان 20 تا 24 سال بوده است.

وی درباره پوشش صدور کارت شناسایی ملی در کشور گفت: میزان صدور کارتملی از مرز 98 درصد گذشته و قریب 53 میلیون و 800 هزار کارت شناسایی ملیبرای ایرانیان واجد شرایط صادر و تحویل داده شده است.

وی در خصوص نامگذاری کودکان در سال گذشته، گفت: نام محمد و ترکیباتمحمد ، ابوالفضل، امیرحسین، علی، مهدی و رضا بیشترین نام‌هایی بود کهوالدین برای کودکان خود در نظر گرفته‌اند و در مورد دختران فاطمه، زهرا،مبینا، مریم، و معصومه بوده است.

وی افزود: در بین ایرانیان خارج از کشور نیز بیشترین نامی که والدینبرای دختران خود گذاشته‌اند، فاطمه و بیشترین نامگذاری برای پسران محمد وترکیبات آن بوده است

معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور گفت : در سال گذشته 110 هزار و 510رویداد طلاق در کشور ثبت شده است که بیشترین طلاق رخ داده در بین مردان باسن 25 تا 29 سال و بیشترین طلاق در بین زنان 20 تا 24 سال بوده است .

 

به گزارش ایونا، سعید عبودی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ما درباره ثبت رویدادهایحیاتی در سال 87 گفت: در سال گذشته یک میلیون و 300 هزار و 166 رویدادولادت در کشور ثبت شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه خود 13 هزار و 405 رویداد افزایش یافته و این نشان از رشد یک درصدی ولادت در سال گذشتهدارد.

وی در خصوص نسبت دخترها به پسرها در سال گذشته گفت: در سال گذشته به ازای هر 105 پسر 100دختر متولد شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 × = پنجاه چهار