اخبار، اخبار طلاق

اجرای طرح بیمه طلاق

ویبا بیان اینکه شرکت بیمه ایران طرحهای متعدد بیمه ای را برای اجرا دردستور کار دارد گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشور طرحهایی نظیرتوسعه بیمه های خرد، طرح بیمه ارزش مضاعف و بیمه طلاق پیش بینی شده است.

سهامیانمقدم گفت: برای توسعه بیمه های خرد طرح پوشش بیمه ای روستاییان با پستبانک قراردادی منعقد شد تا با استفاده از 10 هزار دفتر پستی و ظرفیت پستبانک در روستاها، بازاریابی و فرهنگ بیمه را در روستاها توسعه دهیم.

ویاستان گلستان را اولین استان در اجرای این طرح ذکر کرد و گفت: در اولینمرحله 250 تقاضا برای صدور بیمه نامه دریافت شد و این طرح در سمنان نیز ازاواخر بهمن ماه آغاز می شود.

وی گفت: بیمه ارزش مضاعف نیز با هدفحمایت از دارندگان سهام در بورس اجرا می شود و در راستای سیاستهای کلاننظام به سهام اعتبار مضاعف می دهیم.

وی افزود: از این طریق این امکانرا برای سهامداران فراهم می شود تا در صورت نیاز به جای فروش سهام ازبانکها تسهیلات دریافت کنند و بیمه درمقابل به بانکها تضمین می دهد.

ویبیشترین خسارت پرداخت شده توسط بیمه ایران را در بخش اتومبیل و جانی دانستو افزود: در 10 ماهه امسال 15 هزار میلیارد ریال توسط این شرکت خسارتپرداخت شده است که بخش عمده آن مربوط به بیمه اتومبیل و جانی و بقیه درسایر بخشها از جمله آتش نشانی، مهندسی، مسوولیت و باربری است.

مدیرعاملشرکت بیمه ایران به وجود پنج هزار شبکه فروش این شرکت در کشور اعم ازنمایندگان حقیقی، حقوقی و کارگزاری خبر داد و گفت: 75 درصد تولید حق بیمهتوسط بخش خصوصی و شبکه فروش انجام می شود و در نظر است این رقم تا پایانسال آینده به 100 درصد برسد .

مدیرعامل بیمه ایران از اجرای طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنانی که از همسر خود جدا می شوند خبر داد .

 

به گزارش ایونا، “جواد سهامیان مقدم” شب گذشته در گفت و گو با خبرنگاران در سمنان افزود: این طرح با هدف جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از بانوان که از همسر خودطلاق می گیرند، تهیه و اجرا می شود.

وی گفت: در قالب این طرح به این بانوان تا ازدواج مجدد تحت شرایطی غرامت و مستمری پرداخت می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 × = نُه